Wie ik behandel

Acrobaat Fysio

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkelingen van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren. Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind, kunt u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Zuigelingen (0-2 jaar)

Zuigelingen (0-2 jaar) geef ik aan huis behandelingen.
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • huilbaby
 • billenschuiven
 • cerebrale parese
 • spina bifida (open ruggetje)
 • pre/dysmature kind
 • plexus brachialis laesie
 • te lage of te hoge spierspanning
 • Sensomotorische problematiek

Peuters/kleuters (3-5 jaar)

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • orthopedische afwijkingen
 • jeugdreuma
 • ademhalingsproblematiek (astma)
 • aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
 • kleuters die opvallen op school bij “de werkjes” zoals bij knippen, prikken, kleuren etc.
 • fijnmotoriek
 • plexus brachialis laesie
 • te lage of te hoge spierspanning
 • Sensomotorische problematiek

Schoolgaande kinderen (6-16 jaar)

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • orthopedische afwijkingen
 • afwijkend looppatroon
 • developmental coordination disorder (DCD)
 • ADHD
 • autisme spectrum stoornis (ASS)
 • verworven hersenletstel
 • schrijfproblemen
 • houdingsafwijkingen
 • kinderen die te lang incontinent blijven, of juist last hebben van obstipatie
 • kinderen met zwaardere problematiek zoals met bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen
 • Sensomotorische problematiek
De hulpvraag van kind, ouders en overige betrokkenen wordt als uitgangspunt genomen. Vanuit de hulpvraag maakt de kinderfysiotherapeut een analyse van de probleemgebieden met speciaal voor kinderen ontwikkelde gestandaardiseerde testen, observatie en vragen.

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12