Specialisaties

Kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde kinderfysiotherapie bij plas en/of poep problemen. Ik leer deze kinderen hoe de spieren van de blaas en de darmen (bekkenbodemspieren) werken. Ook vertel ik over de juiste vochtinname, gezond eten met genoeg vezels en de juiste houding op de WC. Aan de hand van oefeningen leer ik het kind zijn/haar lichaam beter te voelen.
Op basis van een gesprek met het kind en de ouders maken we samen een behandelplan.

 

Veel voorkomende problemen:
 • obstipatie
 • broek poepen
 • broek plassen overdag
 • bedplassen
 • angst om te plassen/poepen en altijd een luier aan willen
 • te vaak naar het toilet moeten
 • terugkerende blaasontstekingen
 • buikpijn in combinatie met de hierboven vermelde symptomen
Bekijk deze leuke en informatie film over goed plassen (zeer geschikt voor kinderen):

Goed plassen en droog zijn kun je leren
Film over normaal poepen (ontlasten):
normaal poep
Film over obstipatie:
obstipatie

Medical taping concept
Medical Taping Concept (MCT) is een therapeutische tapetechniek. De MTC methode komt voort uit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De elastische tape is ontwikkeld om spieren in hun functie te ondersteunen zonder daarbij de beweging te beperken. Een van de belangrijkste effecten is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering. De tape is relatief eenvoudig aan te brengen, snel toepasbaar en de resultaten zijn verbazingwekkend goed.
Syndroom van Down
De motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down wordt gekenmerkt door specifieke problematiek. Ik onderzoek op welk motorisch niveau het kind zich bevindt. Aan de hand van deze niveaubepaling maak ik specifieke kinderfysiotherapeutische behandelingsdoelstellingen. De hulpvraag van de ouders wordt hierin meegenomen. Bij de behandelingen maak ik gebruik van de BVK methode (Basismotorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down).

Mozaïek Downsyndroom
Het mozaïek Downsyndroom is een specifieke vorm van het syndroom van Down. Lees meer over het mozaïek Downsyndroom op onderstaande site. Het bevat veel informatie. Ook leest u hier levensverhalen van kinderen met deze vorm, geschreven door ouders.
Mozaiek Downsyndroom.

Zuigelingen met voorkeurshouding
Zuigelingen die steeds of vaak met het hoofd op een kant liggen, kunnen een vervorming van de schedel ontwikkelen. De behandeling van zuigelingen met voorkeurshouding bestaat uit adviezen en oefeningen (buikligging en positieveranderingen). Voor de meting van de afplatting van de schedel maak ik gebruik van PCM, een thermoplastisch bandje die een afdruk maakt van de omtrek van het hoofd in het horizontale vlak.
Motorische schrijfproblemen/ fijne motoriek
Jonge kinderen (5-7 jaar) kunnen moeite hebben met vloeiend leren schrijven, knippen, vetersstrikken, et cetera. De fijne motoriek heeft betrekking op de kleine bewegingen die we met de handen en vingers maken. Een achterstand kan te maken hebben met bijvoorbeeld de motoriek, concentratie of problematiek met betrekking tot de zintuigen. Het doel van mijn behandeling is bijvoorbeeld een kind weer met plezier laten schrijven.

Voorkomende problemen in de fijne motoriek:
 • krampachtig schrijven/knippen
 • te langzaam/snel schrijven
 • onleesbaar handschrift
 • in groep 3 geen veters kunnen strikken
 • broeksknoop niet dicht krijgen
 • overgevoeligheid voor prikkels

Aan de hand van de hulpvraag doe ik een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Hierop volgt het behandelplan.

Sensorische informatieverwerking
Sensorisch betekent zintuiglijk waarnemen. Via onze zintuigen krijgen wij informatie over onszelf en de wereld om ons heen en nemen wij prikkels waar van ons eigen lichaam en uit de omgeving. Dit noemen we sensorische informatieverwerking (SI). Deze informatie wordt door de verschillende zintuigen (sensoren) goed georganiseerd en op elkaar afgestemd of geïntegreerd, zodat we hierop goed kunnen reageren en bewegen. In de SI zijn de tast (tactiele systeem), evenwicht (vestibulaire systeem) en het diepe spier- en gewrichtsgevoel (proprioceptieve systeem) de belangrijkste zintuigen. Het geheel aan binnenkomende prikkels en de verwerking daarvan in het zenuwstelsel heeft invloed op het gedrag van een kind.

Borstel/diepe druktechniek
Deze methode is geschikt voor kinderen die overgevoelig of juist ondergevoelig  zijn voor lichamelijke aanrakingen (tast).Tijdens de borsteltherapie en diepe druktherapie krijgt het kind in korte tijd veel prikkels, die het lichaam te verwerken krijgt met als doel zintuiglijke prikkels door middel van spel op een adequate wijze te laten verwerken in de hersenen, zodat het kind doelgericht een activiteit kan voltooien. Ik vraag de ouders/verzorgers een vragenlijst (Sensory Profile Nederlandse versie) in te vullen en neem bij het kind een motorische observatie test af. Aan de hand van de hulpvraag, de gegevens uit de vragenlijst en motorische observatietest bespreek ik een behandelplan met de ouders/verzorgers.

Indicaties voor sensorische informatieverwerking:
  • druk gedrag, wiebelen op hun stoel en daardoor storend in de klas
  • snel afgeleid, lage spanningsboog
  • hekel aan onverwachte, harde geluiden
  • het vermijden van lopen op blote voeten
  • slappe houding, lage spierspanning, niet actief
  • gaat zitten aan andere kinderen of voorwerpen

Extra hulpmiddelen die kunnen worden ingezet naast de behandeling van de SI-therapeut staan op de website van: senso-care

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12