Wie ik behandel

Acrobaat Fysio

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkelingen van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren. Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind, kunt u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Baby’s tot peuter, leeftijd tot 4 jaar

Zuigelingen (0-2 jaar) geef ik aan huis behandelingen.
 • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen
 • niet soepel bewegen
 • weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn
 • asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding), mbv meetmethode Skully Care
 • scheef of afgeplat hoofdje
 • zuigelingen met neurologische problemen en/ of syndromen.
 • vaak vallen
 • angstig in bewegen en onrustig zijn
 • te lage spierspanning, een kind voelt dan te slap aan en neemt weinig eigen initiatief in bewegen
 • of te hoge spierspanning, dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen
 • Sensomotorische problematiek, zgn zintuiglijke verwerkingsproblemen

Schoolgaande kinderen, leeftijd vanaf 4 jaar

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • vaak struikelen of vallen, houterig bewegen
 • moeite met leren fietsen, zwemmen
 • niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
 • moeite om met sporten en spel mee te komen
 • opvallende onhandigheid, eventuele diagnose DCD, dyspraxie
 • moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
 • kleuters die opvallen op school bij “de werkjes” zoals bij knippen, prikken, kleuren, moeite met knutselen
 • problemen met (leren) schrijven (o.a verkeerde potloodgreep, onleesbaar, te hard drukken)
 • te lage spierspanning, een kind voelt dan te slap aan en neemt weinig eigen initiatief in bewegen
 • of te hoge spierspanning, dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen
 • Sensomotorische problematiek, zgn zintuiglijke verwerkingsproblemen
 • ADHD / ADD, incombinatie met motorische problemen
 • autisme spectrum stoornis (ASS), incombinatie met motorische problemen
 • houdingsafwijkingen, slechte houding of scoliosis, behandeling volgens de Schroth methode.
 • kinderen die te lang incontinent blijven, of juist last hebben van obstipatie (kinderbekkenfysiotherapie)
 • kinderen met zwaardere problematiek zoals met bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen
De hulpvraag van kind, ouders en overige betrokkenen wordt als uitgangspunt genomen. Vanuit de hulpvraag maakt de kinderfysiotherapeut een analyse van de probleemgebieden met speciaal voor kinderen ontwikkelde gestandaardiseerde testen, observatie en vragen.  De omgeving van het kind: ouders, (gym) leerkracht, worden betrokken bij de behandeling met behulp van tips, spelideeën, aanpassingen voor thuis/ op school. Soms is het wenselijk dat ik in de klas of tijdens de gymles meekijk, om het geleerde ook buiten de praktijkruimte toe te kunnen passen.

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12