Vergoeding

Acrobaat FysioAls  fysiotherapeut van praktijk voor (kinder) fysiotherapie Acrobaat, werk ik gedeeltelijk zonder contracten.

Kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars maximaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van een eigen risico. Mochten er meer dan 18 nodig zijn, dan kan dit eventueel vanuit de aanvullende verzekering (indien aanwezig).

Met deze zorgverzekeraars heb ik wel een contract afgesloten:

Coöperatie VGZ, Univé, IZA, IZZ, UMC, bewuzt, Besured , National Academic en Zekur, ASR, de Amersfoortse, Ditzo, DSW, in Twente en Stad-Holland

Vanaf 1 januari 2022 ben ik gedeeltelijk contract vrij.

Elk jaar wanneer de contracten rond september aangeboden worden twijfel ik of het wijs is om contractvrij te gaan werken, vooral omdat het onduidelijk is. 

Wanneer de klant een restitutieverzekering heeft, is er namelijk niets aan de hand en krijgt deze het vergoed. Bij een natura, budget en combinatieverzekering moet de klant een deel zelf betalen maar dan krijgt deze 65%-85% terug van het marktconforme tarief. Dit laatste is dan wel weer per verzekeraar verschillend. 

Voor mij betekent het dat ik contractvrij werk omdat dit mij meer vrijheid geeft in bijvoorbeeld hoelang de behandeling duurt, het geven van aandacht aan de patiënt in plaats van aan administratieve werkzaamheden voor de zorgverzekeraar. Door geen contract te hebben zijn er geen strenge regels van de zorgverzekeraars en kan ik mij richten op het belangrijkste: de klant en de behandeling. Als behandelend therapeut kan ik beter inschatten wat mijn cliënt op dat moment nodig heeft zonder druk van een zorgverzekeraar. 

Werken zonder contract betekent niet dat ik geen enkele verplichting meer heb. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten bijvoorbeeld aan de wet, NZA regelgeving en aan de richtlijnen van de beroepsvereniging (professionele standaard) voldoen. Ik ben verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings-en gedragseisen.

De behandeling betaalt u aan de praktijk, per behandeling, bij voorkeur met pin of tikkie. De factuur van de behandeling kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Mijn factuur ontvangt u per email. Afhankelijk van uw type verzekering, restitutie, natura of budget, ontvangt u van uw verzekeraar (een deel van) alle kosten terug.

Tot slot

Ik raad u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Komt u er zelf niet uit neem dan contact op met mij en dan help ik u graag om het uit te zoeken.

Tarieven 2022, geldt voor mijn niet gecontracteerde contracten:

Oa. Achmea / Zilveren Kruis, CZ, Ohra, ONVZ/VVAA, Zorg & Zekerheid, Menzis en Anderzorg.

Acrobaat FysioAls  fysiotherapeut van praktijk voor (kinder) fysiotherapie Acrobaat, werk ik gedeeltelijk zonder contracten.

 • screening in het kader van directe toegankelijkheid (kinder) fysiotherapie € 20,- duur 10 minuten
 • intake en onderzoek na screening € 39,-  duur 25 minuten
 • kinderfysiotherapie € 47,50,- duur 30 minuten
 • fysiotherapie € 39,-, duur 25 minuten
 • kinderfysiotherapie incl. toeslag aan huis behandeling € 65,- duur 45 minuten
 • instructieoverleg met ouders van de patiënt € 39,- duur 30 minuten
 • eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,-
 • eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek (max. 45 minuten) + verslaglegging € 125,-
 • telefonische zitting € 15,- duur maximaal 20 minuten
 • niet nagekomen afspraak 100% tarief zitting
 • overleg tarief per uur € 95,-

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur van de afspraak kan de behandeling in rekening worden gebracht.
 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. Er bestaat een mogelijkheid tot direct betaling via pin of tikkie.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald krijgt de cliënt een betalingsherinnering.
 5. Bij niet-betaling na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering is (kinder) fysiotherapie praktijk de Acrobaat,  zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 7. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Acrobaat Fysio

 

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12