Specialisaties

Scoliose behandeling zgn. Schroth therapie

Ik ben sinds 2020 opgeleid tot ISST-Schroth therapeut.

Scoliose is een zijdelingse verkromming en een verdraaiing van de wervelkolom.Een forse scoliose is in stand met het blote oog zichtbaar. Gelet moet worden op zijdelingse afwijkingen van de wervelkolom, “uit het lood” staan, eenzijdige schouderhoogstand, eenzijdige uitbolling van de ribben of een afstaand schouderblad. Met voorover buigen wordt de verdraaiing van de wervelkolom duidelijk zichtbaar, doordat bijvoorbeeld de ribben aan één zijde hoger staan.

Schroth therapie is wetenschappelijk de best mogelijke therapie voor scoliose.

Wat is de prognose?
Een scoliose gaat nooit vanzelf over. Zolang een kind in de groei is, kan het verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren. Pijnklachten, vermoeidheid, ademhalingsklachten en bewegingsbeperking zijn klachten die veroorzaakt kunnen worden door scoliose. Verder ziet de rug er anders uit, dit cosmetische aspect kan belastend zijn voor de patiënt.

scoliose

Hoe wordt een scoliose behandeld?
De ernst van de scoliose en de groeiverwachting bepalen de intensiteit en duur van de behandeling. In ernstige gevallen kan besloten worden tot een fixerende operatie.

Hoe werkt de Schroth therapie?
Schroth therapie is een oefentherapie die zich richt op een driedimensionale verandering van de wervelkolom. Het doel van de Schroth therapie is het voorkomen/reduceren van progressie van de scoliose of verminderen van de klachten veroorzaakt door de scoliose. De methode werkt met intensieve corrigerende oefeningen in specifieke uitgangshoudingen en ademhaling is een belangrijk aspect. Daarnaast vormen de houdings- en bewegingscorrecties gericht op het dagelijks leven een belangrijk onderdeel. Zo wordt bijvoorbeeld aangeleerd hoe de patiënt ontspannen kan zitten waarbij hij “uit de bocht” blijft, en zo mogelijk de bocht zelfs over-corrigeert, zodat de scheve belasting van de wervels afneemt.

Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. De houdingen en oefeningen worden tijdens de behandelingen aangeleerd en zijn thuis goed toe te passen, aangezien er slechts enkele materialen bij nodig zijn.

Voor wie is het geschikt?
Bij jonge patiënten in de groei (vanaf 9-10 jaar) is voorkomen van verergering van de bocht en in gunstige gevallen zelfs vermindering van de bocht mogelijk. De oefenmethode kan goed in combinatie met een brace worden toegepast. Ook oudere scoliose patiënten met een asymmetrische houding en pijn kunnen veel baat hebben bij deze oefenmethode, het doel zal dan meer liggen in het creëren van stabiliteit door rompspiertraining en correctie oefeningen. In veel gevallen kunnen pijnklachten daardoor worden verminderd.

Samenwerking met de afdeling orthopedie van het Noord West Ziekenhuis te Alkmaar en/ of het ziekenhuis Dijklander in Hoorn / Umc te Amsterdam.

Kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde kinderfysiotherapie bij plas en/of poep problemen. Ik leer deze kinderen hoe de spieren van de blaas en de darmen (bekkenbodemspieren) werken. Ook vertel ik over de juiste vochtinname, gezond eten met genoeg vezels en de juiste houding op de WC. Aan de hand van oefeningen leer ik het kind zijn/haar lichaam beter te voelen. Op basis van een gesprek met het kind en de ouders maken we samen een behandelplan.
Ik heb een goede samenwerkingsverband met een kinderdietiste en psycholoog / orthopedagoog.
Veel voorkomende problemen:
 • obstipatie
 • broek poepen
 • broek plassen overdag
 • bedplassen
 • angst om te plassen/poepen en altijd een luier aan willen
 • te vaak naar het toilet moeten
 • terugkerende blaasontstekingen
 • buikpijn in combinatie met de hierboven vermelde symptomen
Bekijk deze leuke en informatie film over goed plassen (zeer geschikt voor kinderen):

Goed plassen en droog zijn kun je leren
Film over normaal poepen (ontlasten):
normaal poep
Film over obstipatie:
obstipatie

Medical taping concept
Medical Taping Concept (MCT) is een therapeutische tapetechniek. De MTC methode komt voort uit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De elastische tape is ontwikkeld om spieren in hun functie te ondersteunen zonder daarbij de beweging te beperken. Een van de belangrijkste effecten is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering. De tape is relatief eenvoudig aan te brengen, snel toepasbaar en de resultaten zijn verbazingwekkend goed.
Syndroom van Down
De motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down wordt gekenmerkt door specifieke problematiek. Ik onderzoek op welk motorisch niveau het kind zich bevindt. Aan de hand van deze niveaubepaling maak ik specifieke kinderfysiotherapeutische behandelingsdoelstellingen. De hulpvraag van de ouders wordt hierin meegenomen. Bij de behandelingen maak ik gebruik van de BVK methode (Basismotorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down).

Mozaïek Downsyndroom
Het mozaïek Downsyndroom is een specifieke vorm van het syndroom van Down. Lees meer over het mozaïek Downsyndroom op onderstaande site. Het bevat veel informatie. Ook leest u hier levensverhalen van kinderen met deze vorm, geschreven door ouders.
Mozaiek Downsyndroom.

Zuigelingen met voorkeurshouding
Zuigelingen die steeds of vaak met het hoofd op een kant liggen, kunnen een vervorming van de schedel ontwikkelen. Zo kan er een scheef of afgeplat hoofdje ontstaan.
De behandeling van zuigelingen met voorkeurshouding bestaat uit adviezen en oefeningen (buikligging en positieveranderingen).
Voor de meting van de afplatting van de schedel, maak ik gebruik van een meetmethode. Skully Care. Een meetmethode die de vorm van het hoofdje snel en gemakkelijk vastlegt.
Met enkel een foto met de app van de bovenkant van het hoofdje berekent Skully Care de mate van afplatting. De gemeten resultaten en voortgang worden voor jou en je kind bijgehouden in de app. In deze app staan ook instructie-video’s. Op een rustig moment kun je de oefeningen nog eens bekijken en laten zien aan je partner.
Motorische schrijfproblemen/ fijne motoriek
Jonge kinderen (5-7 jaar) kunnen moeite hebben met vloeiend leren schrijven, knippen, vetersstrikken, et cetera. De fijne motoriek heeft betrekking op de kleine bewegingen die we met de handen en vingers maken. Een achterstand kan te maken hebben met bijvoorbeeld de motoriek, concentratie of problematiek met betrekking tot de zintuigen. Het doel van mijn behandeling is bijvoorbeeld een kind weer met plezier laten schrijven. Aan de hand van de hulpvraag doe ik een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Hierop volgt het behandelplan.
voorkomende problemen in de fijne motoriek:
 • krampachtig schrijven/knippen
 • te langzaam/snel schrijven
 • onleesbaar handschrift
 • in groep 3 geen veters kunnen strikken
 • broeksknoop niet dicht krijgen
 • overgevoeligheid voor prikkels
Sensorische informatieverwerking
Sensorisch betekent zintuiglijk waarnemen. Via onze zintuigen krijgen wij informatie over onszelf en de wereld om ons heen en nemen wij prikkels waar van ons eigen lichaam en uit de omgeving. Dit noemen we sensorische informatieverwerking (SI). Deze informatie wordt door de verschillende zintuigen (sensoren) goed georganiseerd en op elkaar afgestemd of geïntegreerd, zodat we hierop goed kunnen reageren en bewegen. In de SI zijn de tast (tactiele systeem), evenwicht (vestibulaire systeem) en het diepe spier- en gewrichtsgevoel (proprioceptieve systeem) de belangrijkste zintuigen. Het geheel aan binnenkomende prikkels en de verwerking daarvan in het zenuwstelsel heeft invloed op het gedrag van een kind.

Borstel/diepe druktechniek
Deze methode is geschikt voor kinderen die overgevoelig of juist ondergevoelig  zijn voor lichamelijke aanrakingen (tast).Tijdens de borsteltherapie en diepe druktherapie krijgt het kind in korte tijd veel prikkels, die het lichaam te verwerken krijgt met als doel zintuiglijke prikkels door middel van spel op een adequate wijze te laten verwerken in de hersenen, zodat het kind doelgericht een activiteit kan voltooien. Ik vraag de ouders/verzorgers een vragenlijst (Sensory Profile Nederlandse versie) in te vullen en neem bij het kind een motorische observatie test af. Aan de hand van de hulpvraag, de gegevens uit de vragenlijst en motorische observatietest bespreek ik een behandelplan met de ouders/verzorgers.

Indicaties voor sensorische informatieverwerking:
  • druk gedrag, wiebelen op hun stoel en daardoor storend in de klas
  • snel afgeleid, lage spanningsboog
  • hekel aan onverwachte, harde geluiden
  • het vermijden van lopen op blote voeten
  • slappe houding, lage spierspanning, niet actief
  • gaat zitten aan andere kinderen of voorwerpen

Extra hulpmiddelen die kunnen worden ingezet naast de behandeling van de SI-therapeut staan op de website van: senso-care

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12