Beelddenken

Acrobaat in Beeld

Beelddenken is een vorm van denken in beelden, handelingen en gebeurtenissen en is hiermee wezenlijk anders dan het denken in taal. In ons onderwijs wordt vaak onvoldoende aangesloten bij de sterke kanten van beelddenkers, waardoor leerproblemen kunnen ontstaan.

In mijn praktijk zie ik veel kinderen die voor schrijfondersteuning komen, snel afgeleid zijn, niet kunnen stilzitten, etc. Meestal blijkt er dan toch meer aan de hand te zijn. Daarom ben ik mij verder gaan verdiepen in Beelddenken.

Tussen 2014 en 2018 heb ik de opleidingen “ik leer anders” en “BeeldenBrein” gevolgd.

  • De BeeldenBrein Beelddenk Specialist
  • De BeeldenBrein Beelddenk Coach
  • visueel screener basis en plus
  • Into bounce leren in beweging
  • BeeldenBrein kleuteronderzoek

Wat blijkt na deze opleidingen dat ik snel ontdekt heb dat ik overwegend een zgn. beelddenkster ben. Met veel plezier werk ik met deze kinderen en ik steek er veel van op. Hoe leuk is dat.

De eerste paar sessies ga ik naar aanleiding van de hulpvraag alle aspecten bekijken die van invloed kunnen zijn op het leren. Waaronder bijvoorbeeld oogsamenwerking, leerstrategievoorkeur, wereldspel, niveau van rekenen, spelling, technische leesvaardigheid en of er sprake is van beelddenken.De sessies duren ongeveer 3 kwartier. Naar aanleiding van dit onderzoek stel ik u een behandelplan voor. Hierin wordt duidelijk wat het te volgen traject, de tijdsduur en wat het aandeel van mij, u als ouders/verzorgers en het kind zal zijn.

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12